Copyright © 2001–2024 C. A. Veelenturf
Illustratie © 2021 Tess Liebregts
Datum van laatste wijziging: 2–1–2024

Welkom op de webstek van

Kees

 

Vroegmiddeleeuwse en Insulaire kunstgeschiedenis

Keltische studies

 

 

 

 

Onafhankelijk onderzoeker.  Mijn voor­gaande carričre besloeg ongeveer dertig jaren, waarin ik werkte bij de Kunst­histo­rische Instituten van res­pec­tievelijk de Rijksuni­versiteit te Utrecht, de Universi­teit van Amster­dam, en de Radboud Uni­versiteit, Nijmegen.

 

 

°Curriculum vitae

 

°Publikaties

 

°Contactinformatie

 

Welcome to the website of

Veelenturf

 

History of Early Medieval and Insular Art

Celtic Studies

 

 

 

 

Independent researcher. My previous career spanned about thirty years, during which I worked at the Art History Institutes of the University of Utrecht, the University of Amsterdam, and the Radboud University, Nijmegen, respectively.

 

 

 

°Curriculum vitae

 

°Publications

 

°Contact information