Publikaties van Kees Veelenturf

 

Weermiddel tegen het kwaad; Een verdwaalde koning; Deense decoratie in Maastricht.

In: Marlies Stoter & Diana Spiekhout (red.), Wij Vikingen: Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (Zwolle: Waanders–Leeuwarden: Fries Museum, 2019) 20–21; 54–55; 94–95.

Ook verschenen in het Engels: Warding off evil; A lost king; Danish adornment in Maastricht.

In: Marlies Stoter & Diana Spiekhout (red.), We Vikings: Frisians and Vikings in the coastal area of the Low Countries (Zwolle: Waanders–Leeuwarden: Fries Museum, 2019) 20–21; 54–55; 94–95.

 

[Met Marc Schneiders †:] Bibliografie van Maartje Draak.

In: Willem Gerritsen, Verhalen van de drakendochter: leven en werk van Maartje Draak (1907–1995); Met een bibliografie van Maartje Draak door Marc Schneiders † en Kees Veelenturf (Hilversum: Verloren, 2019) 278–299.

 

[Met Hans Kienhorst (red.):] Belangrijk boekenbezit: een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Utrecht: Matrijs, 2017. 128 pp.

 

[Met Hans Kienhorst:] Woord vooraf; [met Natalia Grygierczyk:] Echte vogels; Korset van maten en getallen; Een moderne wiegendruk; Absurd mooi.

In: Belangrijk boekenbezit¼, pp. 7; 78–79; 102–103; 116–117; 118–119.

 

Osiris once again: a pharaonic motif on Irish high crosses.

In: Conor Newman, Mags Mannion & Fiona Gavin (red.), Islands in a global context: proceedings of the seventh international conference on Insular art, held at the National University of Ireland, Galway, 16–20 July 2014 (Dublin–Portland [Oreg.]: Four Courts Press, 2017) 222–232, pl. 27.

 

In the guise of a Christian: the early medieval preliminary stage of the portrait historié.

In: Volker Manuth, Rudie van Leeuwen & Jos Koldeweij (red.), Example or alter ego? Aspects of the portrait historié in Western art from Antiquity to the present, Nijmegen art historical studies 22 (Turnhout: Brepols, 2016) 69–91.

 

Twee panelen uit de kring van Jacob Cornelisz van Oostsanen in Museum Boijmans Van Beuningen.

In: Oud Holland: quarterly for Dutch art history 128 (2015) 65–82.

 

Godsverlatenheid: Christus op de Koude Steen.

In: Wendelien van Welie & Klara Broekhuijsen (red.), Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent, Cahier reeks 11 (Amersfoort: Bekking & Blitz, 2014) 49–51.

 

Souvenirs uit Rome: Italiaanse invloeden in Hageveld.

In: Jaarboek 2013 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2014) 47–57.

 

Catalogusnummer 27.a–b: Twee luiken van een altaarstuk met opdrachtgever en heiligen.

In: Daantje Meuwissen [...], Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475–1533): de Renaissance in Amsterdam en Alkmaar (Zwolle: Waanders, 2014) 219–221.

 

Anne–Maria van Egmond: Een open einde: over onderzoek naar middeleeuwse kunst. Kees Veelenturf in gesprek met Rob Scheller.

In: Kunsthistorici 24 (2013) no. 3, 29–36.

 

Metaforen in de kleedkamer: glas in lood in de sacristie van Hageveld.

In: Jaarboek 2010 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2012) 60–73.

 

Rond een eivormige koepel: het klein-seminarie Hageveld van Jan Stuyt.

In: Jeroen Goudeau & Agnes van der Linden (red.), Jan Stuyt (1868–1934): een begenadigd en dienend architect, Nijmeegse kunsthistorische studies 18 (Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, 2011) 149–179.

 

Zwart-wit met overtuiging: de etser Johannes Proost. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 18 (2011) no. 2, 46–51.

Speciale aflevering “Kunst voor het volk: essays in vriendschap voor Lieske Tibbe”.

 

Jan Stuyt, Piet Gerrits, Willibrord Verkade en de School van Beuron. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 18 (2011) no. 1, 36–43.

 

Oudewater in twee prenten en een aquarel van Cor Veelenturf.

In: Heemtijdinghen 47 (2011) 18–24.

 

Een kosmopolitische kameleon in Heemstede: architect Jan Stuyt.

In: HeerlijkHeden: tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek no. 150 (najaar 2011) 57–64.

 

Cor Veelenturf: schilder uit de polder, 1923–2002. (wwweb page)

Snelrewaard: Oude Boomgaard, 2010. 136 pp.

 

[Red.] Gedrukte handschriften: schatten uit de kluis. Catalogus bij een tentoonstelling in de Verdieping, Universiteitsbibliotheek, Erasmuslaan 36, Nijmegen, 3 augustus–3 oktober 2010, voorbereid door bachelor’s-studenten in een kunsthistorische werkgroep, begeleid door Kees Veelenturf.

Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteitsbibliotheek en Afdeling Kunstgeschiedenis, 2010. 81 pp.

 

Voorwoord; catalogusnummers 19; 26.

In: Gedrukte handschriften…, pp. 6; 50; 62.

 

Schoonheid en historie: beeldhouwkunst in de gemeente Oudewater. Sculpturen, gedenktekens en gevelstenen.

Utrecht: Matrijs, 2009. 144 pp.

 

Niet geschikt voor dikke krullen: de kam van de heilige Heribert. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 16 (2009) no. 1, 34–39.

 

Looking upward: a note on the Apostles Window by Jan Toorop in the Titus Brandsma Memorial Church, Nijmegen. (pdf download)

In: Seeing the Seeker: explorations in the discipline of spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday, Studies in spirituality supplement 19 (Leuven–Paris–Dudley: Peeters, 2008) 673–680.

 

Het bal masqué van James Ensor. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 15 (2008) no. 1, 4–9.

 

Een vroegmiddeleeuwse runensteen in Utrecht. (pdf download)

In: Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen 21 (2007) 66–75.

 

[Met Johann–Christian Klamt (red.):] Representatie: kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller.

Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. 348 pp.

 

[Met Johann–Christian Klamt:] Een woord vooraf.

In: Representatie¼, pp. 7–9.

 

Robert W. Scheller: een bibliografie.

In: Representatie¼, pp. 11–26.

 

De tastbaarheid van de mythe: koning en kunst in het vroeg–middeleeuwse Ierland.

In: Representatie¼, pp. 266–297.

 

Mannen in toog met collaar: portretten van de regenten van Hageveld.

In: Jaarboek 2003 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2004) 39–62.

 

Over een Groot Boek. (wwweb page)

Bespreking van Malcolm Maclean & Theo Dorgan (red.): An leabhar mòr: the great book of Gaelic, Edinburgh, 2002.

Internetpublikatie, 21–3–2004.

 

Visions of the End and Irish high crosses. (pdf download)

In: Martin McNamara (red.), Apocalyptic and eschatological heritage: the Middle East and Celtic realms (Dublin–Portland [Oreg.]: Four Courts Press, 2003) 144–173.

 

[Red.:] Op de sokkel: beelden voor Harry Tummers.

Nijmegen: Opleiding Kunstgeschiedenis & Archeologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002. 64 pp.

 

God als Schepper in de christelijke kunst.

In: Peter Nissen & Peter Raedts (red.), Bondgenoten of vijanden? De verhouding tussen geloof en wetenschap in de christelijke traditie, CCE–publicaties 1 (Zoetermeer: Meinema, 2002) 11–37.

 

Irish high crosses and Continental art: shades of iconographical ambiguity.

In: Colum Hourihane (red.), From Ireland coming: Irish art from the early Christian to the late Gothic period and its European context, Index of Christian Art occasional papers 4 (Princeton: Department of Art and Archaeology, Princeton University / Princeton University Press, 2001) 83–101.

 

Apocalyptic elements in Irish high cross iconography?

In: Pattern and purpose in Insular art: proceedings of the Fourth International Conference on Insular Art held at the National Museum & Gallery, Cardiff 3–6 September 1998 (Oxford: Oxbow Books, 2001) 209–219, pls XX–XXI.

 

Onder de vleugels van een Duif: schilderingen in de kapel van Hageveld.

In: Jaarboek 2000 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2001) 13–27.

 

“Cathedra” als een feniks uit de as. (wwweb page)

Internetpublikatie, 21–12–2001.

 

[Red.:] Geen povere schoonheid: laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie.

Nijmegen: Valkhof Pers, 2000. 364 pp.

 

Een woord vooraf.

In: Geen povere schoonheid…, pp. 7–8.

 

Inleiding: de Moderne Devotie en de kunst.

In: Geen povere schoonheid…, pp. 9–30, [343].

 

Identiteit verbeeld: over de kloosterzegels van het Kapittel van Windesheim.

In: Geen povere schoonheid…, pp. 291–314, [356].

 

[Nederlandse vertaling van:] Kathryn M. Rudy, “Laat-middeleeuwse devotie tot de lichaamsdelen en bloedstortingen van Christus.”

In: Geen povere schoonheid…, pp. 111–133, [346].

 

Geen povere schoonheid: een inspirerend colloquium.

In: Erasmusplein: nieuwsbrief [] 11 (2000) no. 1, 4–5.

 

Onderzoek naar de Moderne Devotie.

In: Nieuwsbrief [van de] Stichting Studie der Nadere Reformatie, no. 13 (voorjaar 2000) 11–13.

 

De architect van Hageveld.

In: Jaarboek 1999 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 1999) 14–25.

 

Bespreking van R. W. Scheller: Die Seelenwägung und das Kelchwunder Kaiser Heinrichs II, Amsterdam, 1997 (Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks 60 [1997] 145–216).

In: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies 13 (1999) 64–66.

 

Wijs beleid of onzeker avontuur? Een rapportage over museaal beleid en managementseffecten met betrekking tot de Hannema-de Stuers Fundatie, landgoed Het Nijenhuis te Heino|Wijhe.

Ohé en Laak: Ad rem, 1998. 44 pp.

 

Wie is er bang voor een nieuw millennium? Het profetische in de kunst rond het jaar 1000.

In: Marcel Barnard & Abe van der Werff (red.), Dit is het einde niet. [Profetie met het oog op het jaar 2000], Onderbreking 2 (Kampen: Kok, 1998) 65–89.

 

[Engelse vertaling van:] Paul van Moorsel, A different Melchisedech? Some iconographical remarks.

In: Martin Krause & Sofia Schaten (red.), THEMELIA: spätantike und koptologische Studien Peter Grossmann zum 65. Geburtstag, Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 3 (Wiesbaden: Reichert, 1998) 329–342.

Herdrukt in: P. P. V. van Moorsel, Called to Egypt: collected studies on painting in Christian Egypt, Publication of the ‘de Goeje Fund’ 30 (Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2000) 237–250.

 

De Devotio Moderna en de beeldende kunst: intern rapport over een pilot study binnen het profileringsonderzoeksprogramma Christelijk cultureel erfgoed van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Nijmegen: Titus Brandsma Instituut, 1998. 44 pp.

 

Kunst en Moderne Devotie: een onderzoeksproject van het TBI.

In: Erasmusplein: nieuwsbrief [] 9 (1998) no. 4, 7–8.

 

Dia brátha: eschatological theophanies and Irish high crosses.

Amsterdam: Stichting Amsterdamse Historische Reeks, 1997. 224 pp. (Amsterdamse historische reeks, kleine serie 33).

Ook verschenen als academisch proefschrift (Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Letteren): Dia brátha: eschatological theophanies and Irish high crosses / eschatologische theofanieën en Ierse hoogkruisen, Zoeterwoude-Dorp, 1997. 224 pp. Met separaat katern ‘Stellingen’ en ‘Samenvatting’.

 

Predertiende-eeuwse voorstellingen van Sint-Antonius Abt in de Westeuropese wereld: een repliek.

In: Volkskunde: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 98 (1997) 280–286.

 

[Met Lauran Toorians (red.):] Anton Gerard van Hamel, “Keltische beeldspraak”.

In: Vijf jaar Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies: lustrumuitgave (Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1995) 19–29.

 

Stenen raadsels: de hoogkruisen van Ierland.

Besprekingsartikel van Peter Harbison: The high crosses of Ireland: an iconographical and photographic survey, 3 dln, Bonn, 1992 (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte [Mainz]: Monographien 17,1–3).

In: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies 9 (1995) 46–61.

 

Een brief van A. G. van Hamel.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 5 (1995) 19–21.

 

De nalatenschap van Th. M. Th. Chotzen.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 5 (1995) 100–101.

 

Sweeney astray: background.

In: Dorine Mignot (red.), Joan Jonas: works 1968–1994; Stedelijk Museum Amsterdam 31.05.94–19.06.94, Catalogue 788 (Amsterdam: Stedelijk Museum, 1994) 90–92.

 

Irish Texts Society—Cumann na Scríbheann nGaedhilge.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 4 (1994) 26–29.

 

De taalminderheden in de Europese Unie.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 4 (1994) 63–67; 5 (1995) 25.

 

[Red.:] Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde met een catalogus.

Amsterdam: Timmer, 1993. 100 pp., 16 pln.

 

Woord vooraf; Th. M. Chotzen en zijn werk; De keltologie in Nederland; De Ierse literatuur na ca. 1200; catalogusnummers 1; 5–7; 13–18; 21–22; 25–26; 29; 31–36; 42; 51; 55–56; 58.

In: Kelten & keltologen…, pp. 5; 15–17; 18–21; 34–37; 63; 64–65; 67–69; 70–71; 72; 73; 74–76; 78; 81; 83–84; 84.

 

[Met Lauran Toorians:] Dr Th. M. Th. Chotzen (1901–1945): een biografische schets met een bibliografie.

Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1993. 100 pp.

 

[Met Marc Schneiders:] De keltologie in Nederland in de 20ste eeuw.

In: Spiegel historiael: maandblad voor geschiedenis en archeologie 28 (1993) 118–122, 164–165.

 

[Met Marc Schneiders:] Celtic studies in the Netherlands: a bibliography.

[Dublin:] School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 1992. xx, 101 pp. (Bibliographical studies 1).

 

‘Door dit prentje vervallen alle vorige’: de herinneringsprentjes van de Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel.

In: P. Al & M. Schneiders (red.), Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland; een bundel opstellen (Heeswijk: Abdij van Berne, 1992) 167–192.

 

Het leven van een pionier.
Bespreking van Seán Ó Lúing: Kuno Meyer, 1858–1919: a biography, Dublin, 1991.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 2 (1992) 28–32.

 

Congres in Edinburgh over insulaire kunst.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991) 7–9.

 

[Met Marc Schneiders:] Hans Oskamp (1936–1990).

In: Éigse: a journal of Irish studies 25 (1991) 180–182.

 

[Met Marc Schneiders:] Hans Oskamp († 15 juli 1990).

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991) 10–12.

 

Recente publicaties van Nederlandse auteurs op het gebied van de Keltische culturen.

In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991) 42–46, [met Marc Schneiders:] 75–76; [met Marc Schneiders:] 2 (1992) 65–67; 3 (1993) 18–21, 66–69, 145–147; 4 (1994) 75–77, 170–173; 5 (1995) 157–161.

 

Het politieke perspectief van de Ierse hagiografie.

Bespreking van Máire Herbert: Iona, Kells, and Derry: the history and hagiography of the monastic familia of Columba, Oxford, 1988,

[en van] Máire Herbert & Pádraig Ó Riain (red.): Betha Adamnáin: the Irish life of Adamnán, London, 1988 (Irish Texts Society, 54).

In: Tijdschrift voor geschiedenis 104 (1991) 254–256.

 

‘O dwaze groene bes, o nutteloze kandelaar’: middeleeuwse satire uit Ierland.

Bespreking van De lastige schare; gevolgd door vijf anekdoten over dichtergeleerden; vertaald uit het middeleeuws Iers en van toelichting voorzien door Maartje Draak en Frida de Jong, Amsterdam, 1990.

In: De groene Amsterdammer 114 (1990) no. 37, 23.

 

De kerk in Germigny-des-Prés als zogenaamde architectuurkopie van de paltskapel te Aken.

In: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies 3 (1989) 115–127.

 

Celtic studies in the Netherlands.

In: Newsletter of the School of Celtic Studies / Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh 3 (1989) 37–40.

 

[Met D. R. Edel & W. P. Gerritsen (red.):] Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde, aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage.

Amsterdam: Timmer, 1988. 184 pp.

 

Vroege kerkelijke architectuur in Ierland: het materiaal in de geschreven bronnen.

In: Monniken, ridders en zeevaarders…, pp. 61–81.

 

[Met Marc Schneiders:] Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak.

In: Monniken, ridders en zeevaarders…, pp. 169–184.

 

Bespreking van Paul Huvenne: Pieter Pourbus meester-schilder 1524–1584, Brugge, 1984.

In: Oud Holland 99 (1985) 219–221.

 

Een vergeten architect: Jan Stuyt (1868–1934).

In: Cobouw: vakdagblad voor de bouwwereld 128 (1984) no. 116, Week/uit: wekelijkse bijlage van dagblad Cobouw, 13.

 

Terug naar de hoofdpagina

 

Copyright © 2001–2019 C. A. Veelenturf

Deze webstekpagina’s zijn veranderlijk.

Datum van laatste wijziging: 19–10–2019