Publikaties van Kees Veelenturf

In the guise of a Christian: the early medieval preliminary stage of the portrait historié.

In: Volker Manuth, Rudie van Leeuwen & Jos Koldeweij (red.), Example or alter ego? Aspects of the portrait historié in Western art from Antiquity to the present, Nijmegen art historical studies 22 (Turnhout: Brepols, 2016) 69–91.

 

Twee panelen uit de kring van Jacob Cornelisz van Oostsanen in Museum Boijmans Van Beuningen.

In: Oud Holland: quarterly for Dutch art history 128 (2015) 65–82.

 

Godsverlatenheid: Christus op de Koude Steen.

In: Wendelien van Welie & Klara Broekhuijsen (red.), Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent, Cahier reeks 11 (Amersfoort: Bekking & Blitz, 2014) 49–51.

 

Souvenirs uit Rome: Italiaanse invloeden in Hageveld.

In: Jaarboek 2013 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2014) 47–57.

 

Catalogusnummer 27.a–b: Twee luiken van een altaarstuk met opdrachtgever en heiligen.

In: Daantje Meuwissen [...], Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475–1533): de Renaissance in Amsterdam en Alkmaar (Zwolle: Waanders, 2014) 219–221.

 

Anne–Maria van Egmond: Een open einde: over onderzoek naar middeleeuwse kunst. Kees Veelenturf in gesprek met Rob Scheller.

In: Kunsthistorici 24 (2013) nr 3, 29–36.

 

Metaforen in de kleedkamer: glas in lood in de sacristie van Hageveld.

In: Jaarboek 2010 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2012) 60–73.

 

Rond een eivormige koepel: het klein-seminarie Hageveld van Jan Stuyt.

In: Jeroen Goudeau & Agnes van der Linden (red.), Jan Stuyt (1868–1934): een begenadigd en dienend architect, Nijmeegse kunsthistorische studies 18 (Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, 2011) 149–179.

 

Zwart-wit met overtuiging: de etser Johannes Proost. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 18 (2011) nr 2, 46–51.

Speciale aflevering “Kunst voor het volk: essays in vriendschap voor Lieske Tibbe”.

 

Jan Stuyt, Piet Gerrits, Willibrord Verkade en de School van Beuron. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 18 (2011) nr 1, 36–43.

 

Oudewater in twee prenten en een aquarel van Cor Veelenturf.

In: Heemtijdinghen 47 (2011) 18–24.

 

Een kosmopolitische kameleon in Heemstede: architect Jan Stuyt.

In: HeerlijkHeden: tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek nr 150 (najaar 2011) 57–64.

 

Cor Veelenturf: schilder uit de polder, 1923–2002. (wwweb page)

Snelrewaard: Oude Boomgaard, 2010. 136 pp.

 

[Red.] Gedrukte handschriften: schatten uit de kluis. Catalogus bij een tentoonstelling in de Verdieping, Universiteitsbibliotheek, Erasmuslaan 36, Nijmegen, 3 augustus–3 oktober 2010, voorbereid door bachelor’s-studenten in een kunsthistorische werkgroep, begeleid door Kees Veelenturf.

Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteitsbibliotheek en Afdeling Kunstgeschiedenis, 2010. 81 pp.

 

Voorwoord; catalogusnummers 19; 26.

In: Gedrukte handschriften…, pp. 6; 50; 62.

 

Schoonheid en historie: beeldhouwkunst in de gemeente Oudewater. Sculpturen, gedenktekens en gevelstenen.

Utrecht: Matrijs, 2009. 144 pp.

 

Niet geschikt voor dikke krullen: de kam van de heilige Heribert. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 16 (2009) nr 1, 34–39.

 

Looking upward: a note on the Apostles Window by Jan Toorop in the Titus Brandsma Memorial Church, Nijmegen. (pdf download)

In: Seeing the Seeker: explorations in the discipline of spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday, Studies in spirituality supplement 19 (Leuven–Paris–Dudley: Peeters, 2008) 673–680.

 

Het bal masqué van James Ensor. (pdf download)

In: Desipientia: zin & waan 15 (2008) nr 1, 4–9.

 

Een vroegmiddeleeuwse runensteen in Utrecht. (pdf download)

In: Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen 21 (2007) 66–75.

 

[Met Johann–Christian Klamt (red.):] Representatie: kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller.

Nijmegen: Valkhof Pers, 2004. 348 pp.

 

[Met Johann–Christian Klamt:] Een woord vooraf.

In: Representatie¼, pp. 7–9.

 

Robert W. Scheller: een bibliografie.

In: Representatie¼, pp. 11–26.

 

De tastbaarheid van de mythe: koning en kunst in het vroeg–middeleeuwse Ierland.

In: Representatie¼, pp. 266–297.

 

Mannen in toog met collaar: portretten van de regenten van Hageveld.

In: Jaarboek 2003 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2004) 39–62.

Over een Groot Boek. (wwweb page)
Bespreking van Malcolm Maclean & Theo Dorgan (red.): An leabhar mòr: the great book of Gaelic, Edinburgh, 2002.
Internetpublikatie, 21–3–2004.

Visions of the End and Irish high crosses. (pdf download)
In: Martin McNamara (red.), Apocalyptic and eschatological heritage: the Middle East and Celtic realms (Dublin–Portland [Oreg.]): Four Courts Press, 2003) 144–173.

[Red.:] Op de sokkel: beelden voor Harry Tummers.
Nijmegen: Opleiding Kunstgeschiedenis & Archeologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002. 64 pp.

God als Schepper in de christelijke kunst.
In: Peter Nissen & Peter Raedts (red.), Bondgenoten of vijanden? De verhouding tussen geloof en wetenschap in de christelijke traditie, CCE–publicaties, 1 (Zoetermeer: Meinema, 2002) 11–37.

Irish high crosses and Continental art: shades of iconographical ambiguity.
In: Colum Hourihane (red.), From Ireland coming: Irish art from the early Christian to the late Gothic period and its European context, Index of Christian Art occasional papers, 4 (Princeton: Department of Art and Archaeology, Princeton University / Princeton University Press, 2001) 83–101.

Apocalyptic elements in Irish high cross iconography?
In: Mark Redknap, Nancy Edwards, Susan Youngs, Alan Lane, Jeremy Knight (red.), Pattern and purpose in Insular art. Proceedings of the Fourth International Conference on Insular Art held at the National Museum & Gallery, Cardiff 3–6 September 1998 (Oxford: Oxbow Books, 2001) 209–219, pls XX–XXI.

Onder de vleugels van een Duif: schilderingen in de kapel van Hageveld.
In: Jaarboek 2000 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 2001) 13–27.

“Cathedra” als een feniks uit de as. (wwweb page)
Internetpublikatie, 21–12–2001.

[Red.:] Geen povere schoonheid: laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie.
Nijmegen: Valkhof Pers, 2000. 364 pp.

Een woord vooraf.
In: Geen povere schoonheid…, pp. 7–8.

Inleiding: de Moderne Devotie en de kunst.
In: Geen povere schoonheid…, pp. 9–30, [343].

Identiteit verbeeld: over de kloosterzegels van het Kapittel van Windesheim.
In: Geen povere schoonheid…, pp. 291–314, [356].

[Nederlandse vertaling van:] Kathryn M. Rudy, “Laat-middeleeuwse devotie tot de lichaamsdelen en bloedstortingen van Christus.”
In: Geen povere schoonheid…, pp. 111–133, [346].

Geen povere schoonheid: een inspirerend colloquium.
In: Erasmusplein: nieuwsbrief [] 11 (2000) no. 1, 4–5.

Onderzoek naar de Moderne Devotie.
In: Nieuwsbrief [van de] Stichting Studie der Nadere Reformatie, no. 13 (voorjaar 2000) 11–13.

De architect van Hageveld.
In: Jaarboek 1999 (Heemstede: Stichting Reünisten Hageveld, 1999) 14–25.

Bespreking van R. W. Scheller: Die Seelenwägung und das Kelchwunder Kaiser Heinrichs II, Amsterdam, 1997 (Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, nieuwe reeks 60 [1997] 145–216).
In: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies 13 (1999) 64–66.

Wijs beleid of onzeker avontuur? Een rapportage over museaal beleid en managementseffecten met betrekking tot de Hannema-de Stuers Fundatie, landgoed Het Nijenhuis te Heino|Wijhe.
Ohé en Laak: Ad rem, 1998. 44 pp.

Wie is er bang voor een nieuw millennium? Het profetische in de kunst rond het jaar 1000.
In: Marcel Barnard & Abe van der Werff (red.), Dit is het einde niet. [Profetie met het oog op het jaar 2000], Onderbreking, 2 (Kampen: Kok, 1998) 65–89.

[Engelse vertaling van:] Paul van Moorsel, A different Melchisedech? Some iconographical remarks.
In: Martin Krause & Sofia Schaten (red.), THEMELIA: spätantike und koptologische Studien Peter Grossmann zum 65. Geburtstag, Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, 3 (Wiesbaden: Reichert, 1998) 329–342.
Herdrukt in: P. P. V. van Moorsel, Called to Egypt: collected studies on painting in Christian Egypt, Publication of the ‘de Goeje Fund’, 30 (Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2000) 237–250.

De Devotio Moderna en de beeldende kunst: intern rapport over een pilot study binnen het profileringsonderzoeksprogramma Christelijk cultureel erfgoed van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Nijmegen: Titus Brandsma Instituut, 1998. 44 pp.

Kunst en Moderne Devotie: een onderzoeksproject van het TBI.
In: Erasmusplein: nieuwsbrief [] 9 (1998) no. 4, 7–8.

Dia brátha: eschatological theophanies and Irish high crosses.
Amsterdam: Stichting Amsterdamse Historische Reeks, 1997. 224 pp. (Amsterdamse historische reeks, kleine serie, 33).
Ook verschenen als academisch proefschrift (Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Letteren): Dia brátha: eschatological theophanies and Irish high crosses / eschatologische theofanieën en Ierse hoogkruisen, Zoeterwoude-Dorp, 1997. 224 pp. Met separaat katern ‘Stellingen’ en ‘Samenvatting’.

Predertiende-eeuwse voorstellingen van Sint-Antonius Abt in de Westeuropese wereld: een repliek.
In: Volkskunde: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven 98 (1997) 280–286.

[Met Lauran Toorians (red.):] Anton Gerard van Hamel, “Keltische beeldspraak”.
In: Vijf jaar Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: lustrumuitgave (Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1995) 19–29.

Stenen raadsels: de hoogkruisen van Ierland.
Besprekingsartikel van Peter Harbison: The high crosses of Ireland: an iconographical and photographic survey, 3 dln, Bonn, 1992 (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte [Mainz]: Monographien, 17,1–3).
In: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies 9 (1995) 46–61.

Een brief van A. G. van Hamel.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 5 (1995) 19–21.

De nalatenschap van Th. M. Th. Chotzen.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 5 (1995) 100–101.

Sweeney astray: background.
In: Dorine Mignot (red.), Joan Jonas: works 1968–1994; Stedelijk Museum Amsterdam 31.05.94–19.06.94, Catalogue, 788 (Amsterdam: Stedelijk Museum, 1994) 90–92.

Irish Texts Society—Cumann na Scríbheann nGaedhilge.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 4 (1994) 26–29.

De taalminderheden in de Europese Unie.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 4 (1994) 63–67; 5 (1995) 25.

[Red.:] Kelten & keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde met een catalogus.
Amsterdam: Timmer, 1993. 100 pp., 16 pln.

Woord vooraf; Th. M. Chotzen en zijn werk; De keltologie in Nederland; De Ierse literatuur na ca. 1200; catalogusnummers 1; 5–7; 13–18; 21–22; 25–26; 29; 31–36; 42; 51; 55–56; 58.
In: Kelten & keltologen…, pp. 5; 15–17; 18–21; 34–37; 63; 64–65; 67–69; 70–71; 72; 73; 74–76; 78; 81; 83–84; 84.

[Met Lauran Toorians:] Dr Th. M. Th. Chotzen (1901–1945): een biografische schets met een bibliografie.
Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1993. 100 pp.

[Met Marc Schneiders:] De keltologie in Nederland in de 20ste eeuw.
In: Spiegel historiael: maandblad voor geschiedenis en archeologie 28 (1993) 118–122, 164–165.

[Met Marc Schneiders:] Celtic studies in the Netherlands: a bibliography.
[Dublin:] School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 1992. xx, 101 pp. (Bibliographical studies, 1).

‘Door dit prentje vervallen alle vorige’: de herinneringsprentjes van de Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel.
In: P. Al & M. Schneiders (red.), Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland; een bundel opstellen (Heeswijk: Abdij van Berne, 1992) 167–192.

Het leven van een pionier.
Bespreking van Seán Ó Lúing: Kuno Meyer, 1858–1919: a biography, Dublin, 1991.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 2 (1992) 28–32.

Congres in Edinburgh over insulaire kunst.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991) 7–9.

[Met Marc Schneiders:] Hans Oskamp (1936–1990).
In: Éigse: a journal of Irish studies 25 (1991) 180–182.

[Met Marc Schneiders:] Hans Oskamp (+ 15 juli 1990).
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991) 10–12.

Recente publicaties van Nederlandse auteurs op het gebied van de Keltische culturen.
In: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies 1 (1991) 42–46, [met Marc Schneiders:] 75–76; [met Marc Schneiders:] 2 (1992) 65–67; 3 (1993) 18–21, 66–69, 145–147; 4 (1994) 75–77, 170–173; 5 (1995) 157–161.

Het politieke perspectief van de Ierse hagiografie.
Bespreking van Máire Herbert: Iona, Kells, and Derry: the history and hagiography of the monastic familia of Columba, Oxford, 1988,
[en van] Máire Herbert & Pádraig Ó Riain (red.): Betha Adamnáin: the Irish life of Adamnán, London, 1988 (Irish Texts Society, 54).
In: Tijdschrift voor geschiedenis 104 (1991) 254–256.

‘O dwaze groene bes, o nutteloze kandelaar’: middeleeuwse satire uit Ierland.
Bespreking van De lastige schare; gevolgd door vijf anekdoten over dichtergeleerden; vertaald uit het middeleeuws Iers en van toelichting voorzien door Maartje Draak en Frida de Jong, Amsterdam, 1990.
In: De groene Amsterdammer 114 (1990) no. 37, 23.

De kerk in Germigny-des-Prés als zogenaamde architectuurkopie van de paltskapel te Aken.
In: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies 3 (1989) 115–127.

Celtic studies in the Netherlands.
In: Newsletter of the School of Celtic Studies / Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh 3 (1989) 37–40.

[Met D. R. Edel & W. P. Gerritsen (red.):] Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde, aangeboden aan Maartje Draak; met een bibliografie van haar publikaties alsmede een autobiografische bijdrage.
Amsterdam: Timmer, 1988. 184 pp.

Vroege kerkelijke architectuur in Ierland: het materiaal in de geschreven bronnen.
In: Monniken, ridders en zeevaarders…, pp. 61–81.

[Met Marc Schneiders:] Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak.
In: Monniken, ridders en zeevaarders…, pp. 169–184.

Bespreking van Paul Huvenne: Pieter Pourbus meester-schilder 1524–1584, Brugge, 1984.
In: Oud Holland 99 (1985) 219–221.

Een vergeten architect: Jan Stuyt (1868–1934).
In: Cobouw: vakdagblad voor de bouwwereld 128 (1984) no. 116, Week/uit: wekelijkse bijlage van dagblad Cobouw, 13.

Terug naar de hoofdpagina

 

Copyright © 2001–2016 C. A. Veelenturf
Deze webstekpagina’s zijn veranderlijk.
Datum van laatste wijziging: 16–12–2016